Eerste onderzoek

Eerste onderzoek

U kunt bij Borstcentrum ZuidHollandZuid snel terecht voor uw eerste afspraak. Het benodigde onderzoek vindt op één dag plaats en u ontvangt na afloop direct een voorlopige uitslag.

Uw onderzoek omvat meestal drie onderdelen:

 • een gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist in combinatie met een lichamelijk onderzoek;
 • een mammografie of echografie van de borsten;
 • een cytologische punctie of histologische biopsie.

Aanvullend kan een MRI-onderzoek nodig zijn.

Bespreking uitslag onderzoek op dezelfde dag
Wanneer alle nodige onderzoeken uitgevoerd zijn, bespreekt de chirurg of verpleegkundig specialist nog dezelfde dag de uitslag van de onderzoeken met u:

 • Als uit de uitslag geen duidelijke diagnose naar voren komt, spreekt de chirurg of verpleegkundig specialist de nodige vervolgonderzoeken met u af. Deze onderzoeken worden op zo’n kort mogelijke termijn gepland. De uitslagen van deze onderzoeken worden besproken in het mammateam. In het mammateam zijn meerdere medisch specialisten betrokken bij de behandeling van borstkanker. Tijdens een afspraak bespreekt de chirurg of verpleegkundig specialist de uitslagen en het advies van het mammateam met u.
 • Als de uitslagen uitwijzen dat u borstkanker heeft, worden de uitslagen besproken in het overleg van het mammateam. In het mammateam zijn meerdere medisch specialisten betrokken bij de behandeling van borstkanker. Om te kunnen bepalen welke behandeling zij u kunnen voorstellen, moeten zij een beeld hebben van:
  • de grootte van de tumor.
  • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel.
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren.

De onderzoeken die hierboven zijn beschreven, leveren vaak al de benodigde informatie op. Soms is aanvullend onderzoek nodig om de uitgebreidheid van de ziekte te bepalen, er een verdenking op uitzaaiingen bestaat en/of er vervolgbehandelingen moeten plaatsvinden.

BorstcentrumZuidHollandZuid.nl maakt gebruik van cookies.
Heeft u dit liever niet? Lees hier meer over ons privacybeleid.